قومي مشران: د هلمند امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی